ΔΙΚΟΣ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΒΕ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2465022837,2465021940,2465022837,2465021940

Email:

Διεύθυνση: ,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα