ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2464350132

Email:

Διεύθυνση: ,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα