Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Σερβίων

 

Σύντομη περιγραφή

Οφέλη προς την πλευρά των επιχειρήσεων και των πολιτών είναι: – Η βέλτιστη και αποδοτικότερη διαχείρισης των Αιτημάτων πολιτών/αναφορές πολιτών – Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των υπηρεσιών του Οργανσμού προς τους πολίτες / επιχειρήσεις – Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – Η Αποτελεσματικότερη χρήση τεχνολογιών για την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας και αειφόρος ανάπτυξη

Φορείς

Μελέτες

No items found