Avada Law

Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού / επιστημονικού εξοπλισμού για νέες ερευνητικές υποδομές του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που άπτονται τις τεχνολογίες αειφόρου ενέργειας και ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο της Πανεπιστημιούπολης του ΠΔΜ στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Κοζάνης, ο υφιστάμενος εξοπλισμός καθώς και ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα μεταφερθούν στα νέα ιδιόκτητα κτίρια και χώρους στη [...]

Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας2022-09-10T00:41:59+03:00

Δημιουργία νέου εργαστηρίου ανάπτυξης προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια – Ακρωνύμιο: Διενέργεια

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέας ερευνητικής υποδομής / Εργαστηρίου για την ανάπτυξη και πιστοποίηση προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια, που θα εξυπηρετεί την προτεραιότητα «Ενέργεια-περιβάλλον» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization - RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τη βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας.

Δημιουργία νέου εργαστηρίου ανάπτυξης προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια – Ακρωνύμιο: Διενέργεια2022-09-10T00:42:01+03:00

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]

Η καλλιέργεια ροδακινιάς αποτελεί την ‘καρδιά’ της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής του Βελβεντού Κοζάνης, ενώ ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι από τα λίγα παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιρισμών στη χώρα μας. Η εμπορική επιτυχία του ροδάκινου ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στηρίζεται σε μια ιδιότυπη διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ‘κλαρίσιο ροδάκινο Βελβεντού’: οι καρποί συγκομίζονται από το δένδρο σχετικά ώριμοι ώστε να αποδώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συσκευάζονται στο κτήμα από τους ίδιους τους παραγωγούς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνεταιρισμού. Αν και η διαδικασία αυτή συντελεί κατά γενική ομολογία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ροδακίνων, παρόλα αυτά στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία αναμένεται να επιφέρει περεταίρω βελτίωση της ποιότητας των ροδάκινων. Με βάση τα παραπάνω, [...]

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών για περεταίρω βελτίωση της ποιότητας του ‘κλαρίσιου ροδάκινου Βελβεντού’ [ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ] [ΔΜΡ1-0017915]2022-09-10T00:41:47+03:00

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για 88 άνεργους/ες, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που αφορά α) Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 162 ωρών το καθένα, στα αντικείμενα «Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων / Τροφίμων και Ποτών» και «Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων», αντικείμενα του τομέα της «Αγροδιατροφής (Μεταποίηση τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα-ποτά)», τομέα προτεραιότητας της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας β) Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στις ειδικότητες «Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων» και «Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων» γ) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ2022-09-10T00:41:22+03:00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία εργαστηρίου εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και μοντελοποίησης στον τομέα του Τουρισμού. Οι στόχοι της  προτεινόμενης υποδομής είναι οι εξής: - Η ανάδειξη μέσω εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας των εξωτερικών κι εσωτερικών τοποθεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος και της φυσικής ομορφιάς των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. - Η προσέλκυση επισκεπτών και η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας κατά την διάρκεια  επισκέψεων  σε σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. - Η συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά γραφεία κλπ.), καθώς και με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του πολιτιστικού και πολιτισμικού δυναμικού της περιοχής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ2022-09-10T00:41:23+03:00

Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου (Οικοσύστημα Αμυνταίου) [ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΜΡ1-0014008]

Στόχος των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας είναι η διάδοση της γνώσης που θα παραχθεί μέσω του έργου, και η συνακόλουθη μεγιστοποίηση των θετικών οικονομικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών/επιστημονικών επιπτώσεων αυτού. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας (μήνυμα) θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους (αποδέκτη). Οι αποδέκτες και τα αντίστοιχα μηνύματα έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: • Επιστημονική κοινότητα, δηλαδή ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ενδιαφέρον για τα γνωσιακά αντικείμενα της οινολογίας, αμπελουργίας, γεωπονίας. • Οι επαγγελματίες του κλάδου. Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (αμπελουργοί, οινοποιοί, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, επιμελητήρια, επενδυτές σε συμβολαιακή γεωργία, αλλά και σομελιέ και επαγγελματίες πώλησης οίνου) θα προσεγγιστούν με βάση το ενδιαφέρον τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση (μη αναγνώριση [...]

Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου (Οικοσύστημα Αμυνταίου) [ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΜΡ1-0014008]2022-09-10T00:41:25+03:00

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιν για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της [ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΔΜΡ1-0016238]

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας του γάλακτος προκειμένου να στηριχθεί η ζώνη γάλακτος της επιχείρησης Δημητρίου και οι συνεργαζόμενοι εκτροφείς ώστε να εξασφαλιστεί η εμπορική αξιοποίηση των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και να προωθηθεί η εκτροφή μικρών μηρυκαστικών μέσω της αειφόρου ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και συλλογής και του γάλακτος από τις συνεργαζόμενες εκτροφές στη ζώνη γάλακτος της επιχείρησης θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός πιλοτικού συστήματος για κτηνοτροφία ακριβείας στον τομέα της εκτροφής μικρών μηρυκαστικών. Η κτηνοτροφία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας όπως η Φλώρινα, ευνοεί την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ελκυστικών στον καταναλωτή. Έτσι εξασφαλίζεται μεγάλη προστιθέμενη αξία, ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους εμπλεκόμενους στην παραγωγική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων [...]

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ζώνης γάλακτος με χρήση νέων τεχνολογιν για διασφάλιση της ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της [ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ] [ΔΜΡ1-0016238]2022-09-10T00:41:30+03:00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για 86 άνεργους/ες, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, που αφορά α) Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 162 ωρών το καθένα, στα αντικείμενα «Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας»,«Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων γούνας» και «Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας», αντικείμενα της μεταποιητικής γουνοποιίας, τομέα προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, β)Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στις ειδικότητες «Γουνοποιός-Γουνοτεχνίτης»,«Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου» και «Στέλεχος Ποιότητας», γ) Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ2022-09-10T00:41:02+03:00

Παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων με αρωματικά φυτά [ΔΙΚΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕ] [ΔΜΡ1-0016666]

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η δημιουργία νέων τυροκομικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας με χρήση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και αιθέριων ελαίων της τοπικής βιοποικιλότητας, συνδυάζοντας παραγωγικά δύο από τους βασικότερους πρωτογενείς τομείς της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αρωματικά φυτά. Τα νέα προϊόντα θα χαρακτηριστούν για τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες, τη διατηρησιμότητά τους, τη συνολική τους σύσταση και ποιότητα και παράλληλα, θα δοκιμασθούν-ελεγχθούν με όρους γευσιγνωσίας προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική η διείσδυσή τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων με αρωματικά φυτά [ΔΙΚΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕ] [ΔΜΡ1-0016666]2022-09-10T00:41:04+03:00

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή [ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ] [ΔΜΡ1-0017812]

Οι σύγχρονες τάσεις στη συμπεριφορά καταναλωτή φανερώνουν αυξημένη ζήτηση προϊόντων ποιότητας, που είτε φέρουν μία συγκεκριμένη ταυτότητα ως βιολογικό προϊόν, προϊόν µε γεωγραφική ένδειξη, προϊόν των ορεινών περιοχών είτε πρόκειται για τοπικά προϊόντα τα οποία διατίθενται κοντά στον τόπο παραγωγής τους. Όσο αφορά στην ποιότητα, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αποτελούν οι ασφάλεια και ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία που προσφέρει το προϊόν. Η ασφάλεια, προαπαιτούμενο πλέον, για την αποδοχή ενός προϊόντος από τον καταναλωτή, έχει άμεση σχέση με την απουσία αλλοιώσεων και προσβολών, καθώς και με την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και αγροχημικών. Αντίστοιχα, οι ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες ενός προϊόντος, αποτελούν ένα επιθυμητό παράγοντα ποιότητας, και αφορούν τρόφιμα τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέντρωση βιταμινών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών για την ενίσχυση [...]

Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής χρησιμοποιώντας ευφυή [ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ] [ΔΜΡ1-0017812]2022-09-10T00:41:04+03:00