Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας

 

Σύντομη περιγραφή

Οι προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές που κυριαρχούν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής, αλλάζουν άμεσα τη μορφή και την οργάνωση του σύγχρονου αστικού ιστού καθώς και της δημόσιας διοίκησης.Οι νέες προκλήσεις για τις πόλεις από την ψηφιακή τεχνολογία, οδηγούν στην ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ στρατηγικές,τεχνολογικές αρχές και επιλογές σηματοδοτούν τη μετάβαση από τη συμβατική στην «έξυπνη» πόλη.Οι υπηρεσίες των δήμων από τις κλασικές δημοτικές διοικητικές υποδομές μετεξελίσσονται σε ψηφιακές και «ανοικτές» υπηρεσίες για τον  δημότη και την τοπική οικονομία. Έτσι, ο Δήμος Εορδαίας δημιουργεί ένα σύστημα Έξυπνων Εφαρμογών που δεν περιορίζεται στην ψηφιακή επικοινωνία με τους δημότες, αλλά επεκτείνει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην οργάνωση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις αρχές αυτής. Με την πράξη αυτή  ο Δήμος μας, ενισχύει σημαντικά τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια , εκσυγχρονίζει την εσωτερική του λειτουργική οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική  διεκπεραίωση των  συναλλαγών των Δημοτών με τις δημοτικές υπηρεσίες.

Φορείς

Μελέτες

No items found