Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Καστοριάς

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467028981

Email:

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 60, Καστοριά

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα