Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Καστοριάς

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467028981

Email:

Διεύθυνση: Καστοριά,Μητροπόλεως 60

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα