ΕΔΑΔΥΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461440960

Email:

Διεύθυνση: ,

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα