ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467022171

Email:

Διεύθυνση: Καστοριά,ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡAΔΩΝ – Τ.Θ 1002

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα