ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467022171

Email:

Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡAΔΩΝ – Τ.Θ 1002, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα