ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2385022334,2385028020

Email:

Διεύθυνση: ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ 13, Φλώρινα

Σύντομη περιγραφή

Το Επιμελητήριο Φλώρινας είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε το 1934 (ΦΕΚ 114/23-3-1934) και δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του νομού Φλώρινας. Η οργανωτική του δομή περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό στα οποία κατατάσσονται τα μέλη του με βάση το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. Σήμερα το Επιμελητήριο Φλώρινας απαριθμεί 3.365 ενεργές επιχειρήσεις

Στοιχεία φορέα