Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Φλώρινας

 

Σύντομη περιγραφή

Με την υλοποίηση του έργου το Επιμελητήριο στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις/μέλη του, αναβάθμιση των εφαρμογών για σύγχρονη, απομακρυσμένη και αμφίδρομη επικοινωνία, προσφέροντας παράλληλα και ένα νέο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης και επιχειρηματικής πληροφόρησης. Ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα περιλαμβάνει: • Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud • Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (portal) • Ανάπτυξη του portal σε mobile περιβάλλον (application) • Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber κλπ • Θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου. • Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων – Μελών με το Επιμελητήριο. • Υποσύστημα ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων άμεσα συνδεδεμένο με τα μητρώα του Επιμελητηρίου • Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής, με τήρηση ιστορικού αρχείου συμμετοχής κλπ • Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας του έργου

Φορείς

Μελέτες

No items found