ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2462087150,6974010150

Email:

Διεύθυνση: , Γρεβενά

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα