ΠΕΔ ΔΜ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461026430

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,ΝΑΝΟΥ ΤΖΩΤΖΑ 3

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα