ΠΕΔ ΔΜ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461026430

Email:

Διεύθυνση: ΝΑΝΟΥ ΤΖΩΤΖΑ 3, Κοζάνη

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα