ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461028385,2461049680,2461028385,2461049680

Email:

Διεύθυνση: , ΚΟΖΑΝΗ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα