Avada Law

Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αρχικά έγινε καταγραφή όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένα ιδιωτικά ακίνητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απογραφή και επί τόπου αυτοψία για όλα τα διαθέσιμα κτίρια που ανήκουν σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, ΟΤΑ Α & Β βαθμού) καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από αυτούς (Ν.Π.Δ.Δ.). Στη συνέχεια, με βάση τα υπηρεσιακά οργανογράμματα και τις προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 και την με αριθμό ΔΤΥ/Ε/1173472/2540 ΕΞ2012/07-12-2012 (Α.Δ.Α. Β4ΜΨΗ- Γ2Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, υπολογίστηκαν οι ελάχιστες επιφάνειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των υπηρεσιών που στεγάζονται, είτε σε ιδιωτικά είτε σε [...]

Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα2022-11-21T12:35:51+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού”

Η επιλεχθείσα περιοχή της παρέμβασης όπου επικεντρώνεται το Σχέδιο ΒΑΑ περικλείει μια διευρυμένη έκταση περί του ιστορικού κέντρου της πόλης, που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του ιστού της (αστικού, επιχειρηματικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος), όπως και δομών εξυπηρέτησης ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης (γειτονιά της Πλατείας Ηρώων και γειτονιά του Κέντρου). Περιλαμβάνεται μια κύρια διεύρυνση στα δυτικά όρια της πόλης, παραποτάμια στον ποταμό Σακουλέβα και έως τη γέφυρα της Γεωργικής Σχολής. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: Κοντόπουλου, Τραπεζούντος, Ολυμπιάδος, Αρριανού, Λεωφ. Μακεδονομάχων, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ι. Άρτη, Εθνομάρτυρος Αιμιλιανού, Καυκάσου και Ιωαννίνων. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας: “Φλώρινα – Βιώσιμη Πόλη, Πύλη Πολιτισμού”2022-11-21T12:35:32+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας: “Εδώ ζούμε …. Καλύτερα»

Το ΕΣΣΒΑΑ του Δ. Εορδαίας στοχεύει να συμβάλλει στη δημιουργία μιας σύγχρονης, ελκυστικής, ανθεκτικής και ευημερούσας Πτολεμαΐδας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις εξυπηρετήσεις των πολιτών στο πλαίσιο μιας λειτουργικής πόλης. Ειδικότερα αφορά μέρος της πόλης της Πτολεμαΐδας και περιλαμβάνει την περιοχή παρέμβασης που περιγράφεται αναλυτικά σε επίπεδο οδών σε προηγούμενο στάδιο. Γενικά η περιοχή παρέμβασης διαχωρίστηκε σε τρεις ζώνες, οι οποίες επιλέχτηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνεκτική ακολουθία στον αστικό, περιαστικό και εξωαστικό χώρο. Τα κριτήρια αυτά συντέθηκαν με βάση συγκεκριμένα χωροταξικά, αναπτυξιακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται και αναλύονται στο κείμενο τεκμηρίωσης της περιοχής παρέμβασης. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαιας

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας: “Εδώ ζούμε …. Καλύτερα»2022-11-21T12:35:31+02:00

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA) στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις, όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA), στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, παρελήφθησαν την 7 η Μαρτίου 2017 τα Προσχέδια των Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ), όπως αυτά έχουν κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, έχουν παραληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα στοιχεία: - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών, - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας, - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς, - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης, και - Φάκελος υποβολής ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας. Ακολούθως, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου εργασίας που έχει προδιαγραφεί στη σύμβαση και με βάση τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί, αποτυπώνονται και καταγράφονται [...]

Αξιολόγηση και κατάρτιση Σχεδίου για Δράσεις όπου απαιτείται η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (τύπου JESSICA) στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20202022-11-21T12:35:28+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: “Γρεβενά 2020”

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της πόλης των Γρεβενών με κύρια διεύρυνση στα νότια όρια της επί του Γρεβενίτη ποταμού και την περιοχή του δάσους Καστράκι. Περικλείεται από τις κύριες Οδούς: Αγίου Αχιλλείου, 13ης Οκτωβρίου, Κ. Παλαιολόγου, Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Ταλιαδούρη (έως την έξοδο της πόλης προς Κοζάνη), Περιφερειακή Γρεβενών, περιοχή Δάσους Καστράκι. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Γρεβενών: “Γρεβενά 2020”2022-11-21T12:35:29+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τα κοινά χαρακτηριστικά της, δηλαδή την αστική, κοινωνική, εμπορική και επιχειρηματική υποβάθμιση, τις έντονες εισοδηματικές ανισότητες, την εμφάνιση θυλάκων ανεργίας - ιδιαίτερα των νέων, τη γήρανση του τοπικού πληθυσμού, τα έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης, και τις δυσκολίες πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται σε: • Παλιά Πόλη (Πολεοδομική Ενότητα Α): περιλαμβάνει κυρίως τον ιστορικό πυρήνα της Πόλης, με καθοριστικά στοιχεία τον παραδοσιακό ιστό και το πλούσιο απόθεμα των εκκλησιαστικών (κυρίως) μνημείων και την ύπαρξη παραδοσιακών κτισμάτων - μεμονωμένων και συνόλων (πυρήνων), με αρνητικά στοιχεία την αλλοίωση της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Πόλης, την απώλεια σημαντικού μέρους από τα διατηρητέα κτίρια (λόγω κακής συντήρησης και εγκατάλειψης) και την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (κοινωφελείς εξυπηρετήσεις). • Αγορά (Πολεοδομική Ενότητα Β): περιλαμβάνει την πρώτη εκτός [...]

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”2022-11-21T12:35:29+02:00

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης: «H Πόλη κινείται …κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!»

Η περιοχή παρέμβασης, συνολικής έκτασης 450.000 τ.μ. εκτείνεται στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης της Κοζάνης και την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και περικλείεται από τις πλατείες Νίκης (κεντρική) και 28ης Οκτωβρίου και τις οδούς Στοάς – Τράντα – Τσιμινάκη – Ολύμπου – Θεσσαλονίκης – Τριών Δένδρων – Κασομούλη – Γερμανού Καραβαγγέλη – 3ης Σεπτεμβρίου – Μακρυγιάννη – Εμ.Μπενάκη – Κακριδή Ι. – Πρωταγόρα – Καρέλη Ζ. – Κρόκου – Α. Φακίνου – Κυκλάδων – Αριστοτέλους – 11ης Οκτωβρίου – Βενιζέλου – Αρχελάου – Ολύμπου – Ερμού – Βενιζέλου – Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης: «H Πόλη κινείται …κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!»2022-11-21T12:35:29+02:00

Δημιουργική επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων Καστοριάς

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά μια πολεοδομική- αρχιτεκτονική προσέγγιση υπαρχόντων υποβαθμισμένων χώρων και τη πρόταση δημιουργικής επανάχρησής τους, στη πόλη της Καστοριάς. Το φαινόμενο της επανάχρησης κτηρίων είτε αυτά ανήκουν στο δημόσιο είτε ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, έχει καθιερωθεί ως νεωτερική επιλογή σε όλο τον κόσμο, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σκοπός, πέρα από την αποκατάσταση, την εφαρμογή νέας χρήσης και την επανένταξη στον αστικό ιστό της πόλης είναι η οργάνωση όλων αυτών των χώρων σε ένα πολιτιστικό- κοινωνικό δίκτυο, το οποίο θα ικανοποιεί τις προσδοκίες και απαιτήσεις τόσο του τοπικού κοινού, όσο και του επισκεπτόμενου, αποτελώντας έναν οργανωμένο τρόπο προβολής αλλά και ανάπτυξης της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας. Εντοπίζονται κτήρια του δήμου Καστοριάς και προτείνονται νέες χρήσεις ή παρεμβάσεις. Γίνεται μια αστική πρόταση, η οποία οργανώνει [...]

Δημιουργική επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων Καστοριάς2022-11-21T12:35:06+02:00

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης – Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης. Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Κοζάνης, με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Κοζάνης

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης – Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA2022-11-21T12:34:47+02:00

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαΐδας (Εορδαίας)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA

Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της Πρωτοβουλίας JESSICA, σε έργα και προγράμματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Νομού Κοζάνης. Παραδοτέο Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαϊδας (Εορδαίας) Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαϊδας Παραδοτέο Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Πτολεμαϊδας (Εορδαίας), με την συμβολή του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA Χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας του Ο.Σ.Β.Α.Α. Δήμου Πτολεμαϊδας

Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πτολεμαΐδας (Εορδαίας)- Προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA2022-11-21T12:34:48+02:00