Προμελέτες Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Aποφασίσθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ για την προώθηση των ενεργειών για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στις [...]