Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος στην Δυτική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη

Σύντομη περιγραφή

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Α’ Φάση

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Β’ Φάση

Ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης Γ’ Φάση

Τεχνικά Δελτία – Παρουσίαση Δράσεων σε επίπεδο έργων, μέτρου

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης