ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2461024022,2461024022, 2461049210, 2461049210

Email:

Διεύθυνση: Κοζάνη,ΚΟΖΑΝΗ

Σύντομη περιγραφή

Στοιχεία φορέα