Χρηματοοικονομική Μελέτη πιλοτικής εφαρμογής μιας μονάδας παραγωγής πελλετών δυναμικότητας 30.000 τον. από δασικά και γεωργικά υπολείμματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύντομη περιγραφή

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης