Ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου

Σύντομη περιγραφή

Χιονοδρομικό Βίγλας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης