Ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου

Σύντομη περιγραφή

Χιονοδρομικό Βίγλας

Έργο μελέτης