Αποτύπωση και αξιολόγηση των παραγωγικών και οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την εξέλιξη της λιγνιτικής παραγωγής

Σύντομη περιγραφή

…καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
– Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία σε βάρος των υπόλοιπων οικονομικών κλάδων, στέρησε την περιοχή επιπλέον εισόδημα της τάξης των 2,6 δις εκατομμυρίων ευρώ τη δεκαετία 1999-2009.
– Το διάστημα 1999-2009, οι πολλαπλασιαστές των οικονομικών κλάδων, δηλαδή οι ποσοτικοί δείκτες που αποτυπώνουν την επίδραση των επιμέρους κλάδων στη διαμόρφωση του εθνικού πλούτου, εμφάνισαν πτωτική τάση σε εθνικό επίπεδο με εξαίρεση τους κλάδους του εμπορίου, της ηλεκτροπαραγωγής και της εξόρυξης.
– Το διάστημα 1999-2009, ο συνολικός πολλαπλασιαστής όλων των κλάδων μειώθηκε σε εθνικό επίπεδο κατά 6% αλλά μόλις κατά 1% σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονία.
– Η ισχυρή εξάρτηση της Δυτικής Μακεδονίας από την καθετοποιημένη δραστηριότητα της λιγνιτικής βιομηχανίας, της στέρησε έναν επιπλέον πλούτο αλλά, η περιοχή μας εμφανίστηκε λιγότερο ευάλωτη απέναντι στη γενικευμένη ύφεση κυρίως μετά το 2007.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, την νομοτελειακή εξάντληση των λιγνιτικών αποθεμάτων και το υστέρημα αναπτυξιακής δυναμικής που δημιούργησε η μονοκαλλιέργεια λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, η εμφανιζόμενη ως «αντοχή» της Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στη γενικευμένη ύφεση είναι κυρίως αποτέλεσμα «αδράνειας» και μπορεί να μετατραπεί τα αμέσως επόμενα χρόνια σε μια βίαια κλιμακούμενη ύφεση σε περιφερειακό επίπεδο.
Επιπλέον, στα προαναφερόμενα οικονομικά μεγέθη δεν ενσωματώθηκε το εξωτερικό κόστος της λιγνιτικής παραγωγής. Οφείλουμε έστω και αργά, να αποτυπώσουμε ποσοτικά την περιβαλλοντική και κοινωνική επίπτωση της λιγνιτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συνολική επίδραση των λιγνίτη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας…

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης