Χρηματοοικονομική Μελέτη πιλοτικής εφαρμογής μιας μονάδας παραγωγής πελλετών δυναμικότητας 30.000 τον. από δασικά και γεωργικά υπολείμματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύντομη περιγραφή

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης