Δημιουργική επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά μια πολεοδομική- αρχιτεκτονική προσέγγιση υπαρχόντων υποβαθμισμένων χώρων και τη πρόταση δημιουργικής επανάχρησής τους, στη πόλη της Καστοριάς. Το φαινόμενο της επανάχρησης κτηρίων είτε αυτά ανήκουν στο δημόσιο είτε ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, έχει καθιερωθεί ως νεωτερική επιλογή σε όλο τον κόσμο, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σκοπός, πέρα από την αποκατάσταση, την εφαρμογή νέας χρήσης και την επανένταξη στον αστικό ιστό της πόλης είναι η οργάνωση όλων αυτών των χώρων σε ένα πολιτιστικό- κοινωνικό δίκτυο, το οποίο θα ικανοποιεί τις προσδοκίες και απαιτήσεις τόσο του τοπικού κοινού, όσο και του επισκεπτόμενου, αποτελώντας έναν οργανωμένο τρόπο προβολής αλλά και ανάπτυξης της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας.
Εντοπίζονται κτήρια του δήμου Καστοριάς και προτείνονται νέες χρήσεις ή παρεμβάσεις. Γίνεται μια αστική πρόταση, η οποία οργανώνει τους χώρους ενδιαφέροντος σε διαδρομές περιήγησης, είτε αυτοί είναι ήδη αποκατεστημένοι χώροι είτε εντάσσονται στη μελέτη επανάχρησης. Προτείνονται τέσσερις διαδρομές μέσα στην πόλη, οι οποίες κινούνται σε παραπλήσιες χρήσεις και αναδεικνύουν σημεία ενδιαφέροντος, καλώντας το κοινό να γνωρίσει τη πόλη βήμα προς βήμα. Γίνεται μια πιο λεπτομερής αναφορά σε τρία παραδείγματα, στο Ξενία της Καστοριάς, στο κτήριο του Παλιού Νοσοκομείου, μια νεοκλασική κατοικία του 1926 και στον αδόμητο, δημοτικό χώρο στάθμευσης, που χρησιμοποιείται μια φορά την εβδομάδα ως υπαίθρια λαϊκή αγορά.
Η μελέτη αυτή προτείνει τη συνολική διαχείριση του διαθέσιμου υλικού ενός τόπου, προκειμένου να αξιοποιηθεί από ένα κοινό, οργανωμένο πλάνο, μελετώντας ελλείψεις και προτείνοντας ιδέες με στόχο τη δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας που θα προωθήσει τη ταυτότητα του τόπου της Καστοριάς.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης