Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Σύντομη περιγραφή

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης με σκοπό τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για την προετοιμασία της μετάβασης του ενεργειακού άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου – Φλώρινας στη μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf και περιλαμβάνει τις Α’ και Β φάσεις:

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση από τον Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, Διευθυντή Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ:

Παρουσίαση ΑΝΚΟ για Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη Μεταλιγνιτική Περίοδο

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης