Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

Σύντομη περιγραφή

…σε προηγούμενη μελέτη (2012), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ), μέσα από τη μελέτη «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής», ανέλυσε ποσοτικά τους βασικούς δείκτες που σχετίζονται με την ισχυρή μείωση της απασχόλησης και της παραγωγής πλούτου, ως απόρροια της απανθρακοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας μελέτης, αποτελεί η περαιτέρω διεύρυνση και η επικαιροποίηση των στοιχείων που συνθέτουν τους κινδύνους για την περιοχή μας, λόγω κλιμακούμενης μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής και των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας….

Παραδοτέα Μελέτης

Επικαιροποίηση μελέτης εκτίμηση κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής