Λαϊκή Αρχιτεκτονική Καστοριάς – Αρχοντικό Παπατέρπου

Σύντομη περιγραφή

Το Αρχοντικό Παπατέρπου της Καστοριάς με ιστορική τεκμηρίωση και πρόταση αποκατάστασης επανάχρησης και ανάδειξης από το ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας. Στο ΤΕΕ υπάρχει το σύνολο και το Παράρτημα το οποίο δεν ήταν αναγκαίο να παρουσιαστεί.

Αρχοντικό Παπατέρπου στην Καστοριά

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης