Μελέτη σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Το 2001 εκπονήθηκε η Μελέτη σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό Κοζάνης  από την ΑΝΚΟ για λογαριασμο της τότε Νομαρχίας Κοζάνης.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο: Μελέτη σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο Νομό Κοζάνης