Μετεγκατάσταση Ακρινής

Σύντομη περιγραφή

Η παρουσίαση των εναλλακτικών θέσεων για τη μετεγκατάσταση Ακρινής (2012) όπως παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ σε λαϊκή συνέλευση της Ακρινής για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης.

Επισημαίνεται ότι η μετεγκατάσταση δεν έχει συντελεσθεί.

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης