Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα

Σύντομη περιγραφή

…Το έργο της σύνταξης και πρότασης τιμολόγησης άρθρων Τιμολογίου για Έργα Οδοποιίας αποτελεί τμήμα των εργασιών ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύσταση Τεχνικών Προδιαγραφών για RCC οδοστρώματα. Βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ενσωμάτωσης της ιπτάμενης τέφρας, τόσο στα κυλινδρούμενα οδοστρώματα, όσο και στις υφιστάμενες ομάδες του Τιμολογίου των Έργων Οδοποιίας που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα…

Παραδοτέα Μελέτης

Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας ΤΕΕ