Τεχνική Αναφορά: Ενεργειακοί Πόροι και Τεχνολογίες Υποκατάστασης του Λιγνίτη σε Συνθήκες Μεταλιγνιτικής Εποχής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης