Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Π.Ε. Γρεβενών

Σύντομη περιγραφή

Η έναρξη της συνεργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ), με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών έγινε με αίτημα της Π.Ε. Γρεβενών τον Απρίλη του 2015, για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, που θα είχε ως σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των ιστορικών πέτρινων γεφυριών και θρησκευτικών μνημείων της περιοχής των Γρεβενών. Η πρόταση αυτή έγινε στο φόντο των εκτεταμένων χειμαρικών φαινομένων και έντονων πλημμυρών την εποχή εκείνη, με αποκορύφωμα την κατάρρευση του γεφυριού της “Πλάκας” στα Τζουμέρκα. Το αίτημα, βρήκε ανταπόκριση από τις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΔΜ “Πολιτισμού” και “Αντισεισμικής, πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας” και από την αρμόδια υπηρεσία για την προώθηση της αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών. Μετά από αρκετό καιρό διερεύνησης των πιθανών τρόπων συνεργασίας των τριών παραπάνω φορέων, η αρχική πρόταση ευοδώθηκε και στις 5-12-2016 υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση με συμβαλλόμενους την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (μέσω της ΕΦΑ Γρεβενών) και το ΤΕΕ/ΤΔΜ με σκοπό την εκτέλεση του έργου “Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών”, διάρκειας ενός έτους και με συνολικο τίμημα 20.000 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτέλεσε η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών και των βυζαντινών, μεταβυζαντινών μνημείων που βρίσκονται στην Π.Ε. Γρεβενών. Η Ε.Φ.Α. Γρεβενών επέλεξε και υπέδειξε για το σκοπό αυτό, εφτά (7) πέτρινα γεφύρια και 32 βυζαντινούς & μεταβυζαντινούς ναούς (22 στο Δήμο Γρεβενών και 10 στο Δήμο Δεσκάτης). Αναλυτικά, εξετάστηκε για κάθε μνημειακή κατασκευή, η αποτίμηση της παθολογίας, των φθορών και της απομένουσας φέρουσας ικανότητας κατά τρόπο που να μπορούν να τεθούν προτεραιότητες για το ευρύτερο έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της περιοχής. Για κάθε μνημείο, η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας πραγματοποιήθηκε με διάφορους ελέγχους και αυτοψίες, οι οποίοι θα αναλυθούν στο κυρίως σώμα της εργασίας. Το εγχείρημα περιελάμβανε και πλήρη φωτογραφική αποτύπωση των μνημείων, όπως επίσης και καταγραφή-προσδιορισμό του είδους των παρεμβάσεων που είχαν γίνει έως σήμερα στα διάφορα αυτά μνημεία. Τέλος στις υποχρεώσεις της Π.Σ. συμπεριλαμβάνονταν η διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στα Γρεβενά για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας.

Για την εκτέλεση του έργου της Π.Σ., το ΤΕΕ/ΤΔΜ συγκρότησε επιστημονική Ομάδα έργου (Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους παρακάτω διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του: Ελένη Ζαραβέλα, Σταυρούλα Πάπιστα, Διονύση Ανδρεόλα, Ευαγγελία Ανδρεάδου, Γιώργο Λιάκο, Μεταξά Χρίστο, Τουρτούρα Δημήτρη, Ντώνα Ιωάννη, Ντέλμα Κώστα, Αλμπάνη Πέτρο, Κουτσονάνου Αννίτα, Κούτσιανου Αναστασία, Νεβεσκιώτη Χάρη. Η Ο.Ε. ξεκίνησε τις εργασίες της, τον Ιούνιο του 2015 και τις ολοκλήρωσε το Νοέμβρη του 2017. Στο διάστημα αυτό, η στελέχωση της ομάδας μεταβαλλόταν κάθε φορά και τελικά αποδυναμώθηκε λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος και ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πραγματοποιήθηκαν 8 εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών για αυτοψίες των μνημείων σε βατά και δύσβατα μέρη, διανύθηκαν συνολικά πάνω από 2000χλμ., συγκλήθηκαν πάνω από 20 τεχνικές συσκέψεις. Συμπληρώθηκαν τουλάχιστον 40 καρτέλες τεχνικών δελτίων απογραφής της κατάστασης των μνημείων, συντάχθηκαν 100 περίπου σελίδες τεχνικών εκθέσεων, τραβήχτηκαν άνω των 1000 φωτογραφιών.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης