ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΟΠΩΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ).ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.

Μελέτες

No items found