ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Η πράξη αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης και ανάδειξης των σημείων μαχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Βασικά αντικείμενα της πρότασης είναι ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η προμήθεια και η εγκατάσταση υποδομών σήμανσης, ερμηνείας και πληροφόρησης των σημείων μαχών, η διαμόρφωση των χώρων των μνημείων με στόχο την ανάδειξη αυτών, η δημιουργία υποδομών πρόσβασης για άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμΕΑ, καθώς και ένας διαδικτυακός ψηφιακός κόμβος και μια εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης και σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί τα μνημεία.

Μελέτες

No items found