Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητας από λ

 

Σύντομη περιγραφή

Στην Δ. Μακεδονία, μία από τις πλέον ψυχρές περιοχές της Ελλάδας, μεγάλες δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν προσφέροντας τηλεθέρμανση στις τοπικές κοινωνίες χρησιμοποιώντας μέχρι σήμερα θερμότητα από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Παραδείγματα είναι οι συμμετέχοντες στο έργο Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΕΤΗΠ). Σήμερα, η λειτουργία και επέκταση των επιχειρήσεων αυτών είναι υπό ένα μεγάλο κίνδυνο καθώς η μετα-λιγνιτική εποχή είναι προ των πυλών. Στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ΑΗΣ Αμυνταίου βάσει ΚΥΑ 39624/ 2209/Ε103 / Οδηγίας 2010/75/ΕΕ πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του το 2019. Η ΔΕΤΕΠΑ, για να μην σταματήσει να ικανοποιεί τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης της περιοχής έχει υλοποιήσει μελέτη εφαρμογής για την εγκατάσταση σταθμού μικτής καύσης βιομάζας, ισχύος 30 MWth. Η δημιουργία και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας αυτής είναι ένα θέμα επιτακτικό ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσει η λειτουργία της τηλεθέρμανσης καλύπτοντας με ενδογενείς πόρους τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αντίστοιχα η ΔΕΤΗΠ σκοπεύει μέσα από το παρόν έργο να οργανώσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στις περιοχές που είναι εκτός δικτύου ώστε να μειώσει το κόστος κάλυψης των θερμικών αναγκών και των κατοίκων αυτών των περιοχών, παρέχοντας θερμική ενέργεια μέσω καύσης βιομάζας σε αποκεντρωμένους λέβητες. Το αντικείμενο του έργου είναι επομένως, η χρήση και η οργάνωση χρήσης της βιομάζας αφενός μεν σε μεγάλα συστήματα τηλεθέρμανσης όπως αυτό της ΔΕΤΕΠΑ, αφετέρου σε χρήσεις εκτός δικτύων τηλεθέρμανσης όπως σχεδιάζουν να υλοποιήσουν η ΔΕΤΗΠ αλλά και η ΔΕΤΕΠΑ. Οι στόχοι του έργου είναι η αποτύπωση των καλλιεργειών της περιοχής σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ακριβής υπολογισμός της διαθέσιμης βιομάζας ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη οργάνωση εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωση του κόστους (που αντιπροσωπεύει άνω το 70% των λειτουργικών δαπανών) τόσο για μεγάλες εφαρμογές όσο και για αποκεντρωμένες μικρές εφαρμογές. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές καύσης βιομάζας για τη διαμόρφωση προδιαγραφών λεβήτων, θα κινητοποιηθούν τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις για την οργάνωση της εφοδιαστικής και θα δημιουργηθούν υπολογιστικά online εργαλεία διευκόλυνσής της, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χρήσης βιομάζας στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και, τέλος, θα προβληθούν τα αποτελέσματα του έργου για την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πλεονεκτημάτων αξιοποίησης της βιομάζας για την τοπική κοινωνία.

Μελέτες

No items found