Avada Law

Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

Το ερευνητικό έργο COFORMIT,στο οποίο συμπράττουν ο ερευνητικός φορέας ΔΠΘ, και οι εταιρείες ΔΕΗ και LANDRES, θα τεκμηριώσει επιστημονικά τη συνεισφορά των δενδροφυτειών στις αποκατεστημένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Θα υπολογιστεί η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται από τις δενδροφυτείες. Τα δάση και οι δενδροφυτείες (αναδασώσεις) διαδραματίζουν,σε παγκόσμιο επίπεδο, σημαντικό ρόλο στη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής επειδή απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης και το δεσμεύουν στην παραγόμενη βιομάζα. Η αύξηση της απορρόφησης μπορεί να επιτευχθεί είτε με την επέκταση των δασών είτε με τη λήψη διαχειριστικών μέτρων για την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα. Η [...]

Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής2022-09-10T00:41:40+03:00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Το ΑΙΟΛΟΣ είναι ένα καινοτόμο έργο διάρκειας 30 μηνών, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και κατασκευή μίας νέας γενιάς Υβριδικών νανο-Σύνθετων Υλικών (ΥΣΥ) με ενισχυμένη μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα και ικανότητα Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας εν ώρα Λειτουργίας. Τα υλικά αυτά θα αποτελούνται από υφάσματα ινών υάλου και εποξική μητρική φάση τροποποιημένη με νανο-δομές άνθρακα (ΝΔΑ) και καινοτόμα διαστρωμάτωση, και θα κατασκευαστούν συνδυάζοντας πολλαπλές τεχνικές παραγωγής. Τα υλικά του ΑΙΟΛΟΣ αλλά και οι διαδικασίες παραγωγής τους, στοχεύοντας σε εφαρμογές συγκομιδής αιολικής ενέργειας, όπως πτέρυγες και δομικά μέρη ανεμογεννητριών για επίγειες ή θαλάσσιες περιοχές, πρόκειται να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις με μεγαλύτερη αξιοπιστία και βελτιωμένη αντοχή σε σχέση με τα υπάρχοντα σύνθετα υλικά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ2022-09-10T00:41:40+03:00

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Το έργο αφορά την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), ώστε να ανταποκριθεί: α) στα καθήκοντά της ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα' (ΕΠΑΝ ΙΙ) και να ολοκληρώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά το σύνολο των ενεργειών που αφορούν το κλείσιμο των έργων ευθύνης της για το ΕΣΠΑ 2007 -2013 και (β) στην προετοιμασία και εφαρμογή νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, για τις οποίες έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ2022-09-10T00:41:41+03:00

Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

Προτείνεται η πειραματική μελέτη της μετατροπής CO2 δεσμευόμενου από τα καυσαέρια σταθμών ηλεκτροπαραγωγής προς ελαφρούς υδρογονάνθρακες χρησιμοποιώντας ηλεκτροχημικά ενισχυόμενους μονολιθικούς αντιδραστήρες σε λεπτά πορώδη υμένια Ru καθώς και σε αντιδραστήρες στερεάς κλίνης ημιπιλοτικής κλίμακας χρησιμοποιώντας νανοδιεσπαρμένους καταλύτες με βάση το Ru στηριζόμενους σε ιοντικά αγώγιμους φορείς που δρουν ως επιτόπιοι δότες ενισχυτών.

Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων2022-09-10T00:41:41+03:00

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Ένας επιχειρηματικός και τρεις ερευνητικοί φορείς, των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι βρίσκουν κοινούς τόπους και συγκλίνουν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, θα συμπράξουν με πρωτεύοντα στόχο την ανάπτυξη, σχεδιασμό και επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα μιας καινοτόμου, αυτοτελούς και αυτοματοποιημένης διεργασίας η οποία θα παράγει αιθυλένιο (C2H4) από την πλήρη μετατροπή του βιοαερίου (στο σύνολό του: CO2+CH4), ή από εκπομπές CO2. Το αιθυλένιο είναι μόριο υψηλής προστιθέμενης αξίας και μεγάλης οικονομικής σημασίας, η “κινητήριος δύναμη” της Πετροχημικής Βιομηχανίας, μέσω του οποίου παράγονται δεκάδες προϊόντα πολλαπλών χρήσεων. Η συνολική διεργασία, αποκλειστικής μας επινόησης, βασίζεται σε εξέλιξη και συνθετική βελτιστοποίηση τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από Ελληνική ερευνητική ομάδα με συν-εφευρέτη τον Συντονιστή της παρούσας πρότασης. Ο νέος σχεδιασμός βασίζεται σε δυο καταλυτικούς αντιδραστήρες που θα λειτουργούν συνεργατικά: [...]

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ2022-09-10T00:41:43+03:00

Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση

Η βιομάζα αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία βρίσκεται εν αφθονία στην περιοχή της Μεσογείου. Ειδικότερα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Μαρόκο, που συμμετέχουν μεταξύ άλλων, στην παρούσα σύμπραξη κατέχουν πάνω από το 85% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, κατέχοντας την ίδια στιγμή μεγάλες εκτάσεις σε αμπελοκαλλιέργεια. Συνεπώς, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό βιομάζας σχετιζόμενο με τον ελαιοπυρήνα καθώς και τα κλαδέματα ελιάς και αμπέλου. Προς την κατεύθυνση αυτή το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά φιλικής και ενεργειακά αποδοτικής διεργασίας απευθείας εκμετάλλευσης των στερεών ανθρακούχων καυσίμων χαμηλής προστιθέμενης αξίας (όπως η βιομάζα) σε κυψέλες καυσίμου (SOFC) εσωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης. Προκειμένου να αρθούν οι κινητικοί περιορισμοί που απορρέουν από την περιορισμένη επαφή στερεού καυσίμου-ηλεκτρολύτη/ανόδου, προτείνεται μια καινοτόμος διεργασία επιτόπιας εσωτερικής [...]

Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση2022-09-10T00:41:46+03:00

Δημιουργία βιολειτουργικών μεταλλικών νερών με την προσθήκη εκχυλισμάτων φρούτων, λαχανικών, ελληνικών αρωματικών βοτάνων, κάνναβης, φύλλων Moringa oleifera και φύλλων ελληνικών ποικιλιών ελιάς που έχουν παραχθεί με καινοτόμο τεχνολογία (βαθέως εύτηκτοι δ

Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η ερευνητική συνεργασία του Τμ. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Παν. Θεσσαλίας και των εταιριών CPI ΕΠΕ και BIOMECANN AE με σκοπό την δημιουργία βιολειτουργικών μεταλλικών νερών.

Δημιουργία βιολειτουργικών μεταλλικών νερών με την προσθήκη εκχυλισμάτων φρούτων, λαχανικών, ελληνικών αρωματικών βοτάνων, κάνναβης, φύλλων Moringa oleifera και φύλλων ελληνικών ποικιλιών ελιάς που έχουν παραχθεί με καινοτόμο τεχνολογία (βαθέως εύτηκτοι δ2022-09-10T00:41:48+03:00

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

Η πρόταση DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων δικτύων αισθητήρων καθώς και τη χρήση ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων. Η καλλιέργεια του κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, η πρόταση DIAS υιοθετεί και εισάγει [...]

Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)2022-09-10T00:41:48+03:00

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.

Οι τεχνολογίες της επαυξημένης πραγματικότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος σήμερα σε διάφορους τομείς της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ και η παρούσα πρόταση εστιάζει στην χρήση τους στον τομέα των τροφίμων και ποτών και συγκεκριμένα στα προϊόντα οίνου για την ανάδειξη τους με την χρήση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στην ετικέτα τους. Καθώς η κατανάλωση προϊόντων οίνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια πολύ-αισθητηριακή εμπειρία που βασίζεται στη φαντασία αλλά και στα συναισθήματα που βιώνει ο καταναλωτής, οι παραδοσιακές μέθοδοι μάρκετινγκ τείνουν να αντικατασταθούν από νέες μεθόδους που στηρίζονται μεταξύ άλλων στην παροχή "εξαιρετικών εμπειριών" προς τον καταναλωτή ο οποίος συνήθως αποτελεί ένα επιλεκτικό κοινό, το οποίο επιθυμεί να γνωρίζει πολλά περισσότερα στοιχεία γύρω από το προϊόν από όσα μπορούν να διατεθούν στον περιορισμένο χώρο μιας ετικέτας οίνου. [...]

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου.2022-09-10T00:41:49+03:00

Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης

Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης των εγχώριων ορυκτών πόρων (λιγνίτης) και αγροτικών υπολειμμάτων σε προηγμένες διατάξεις συζευγμένης αεριοποίησης/κυψελών καυσίμου (GASOFC) και άμεσης τροφοδοσίας στερεών καυσίμων (DCFC), με υψηλές αποδόσεις και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε πλήρη συμφωνία με τον Υποτομέα 7.7.4/Θεματικός Τομέας 7.7, της πρόσκλησης. Η καινοτόμος προσέγγιση στο LIGBIO-GASOFC περιλαμβάνει την αεριοποίηση των πρωτογενών και βέλτιστα επεξεργασμένων στερεών καυσίμων/ξυλανθράκων τόσο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά της κυψέλης καυσίμου διαμέσου μίας καταλυτικά υποβοηθούμενης διεργασίας. Ειδικότερα στο έργο, αρχικά θα εξεταστεί η αποδοτικότητα ενός συζευγμένου συστήματος εξωτερικής αεριοποίησης-SOFC (GASOFC) όπου έμφαση θα δοθεί στη βέλτιστη διασύνδεση των δύο διατάξεων και στην μεγιστοποίηση της απόδοσης προς αέριο σύνθεσης (> 90%) και της μετέπειτα χρήσης του σε SOFC. Σε αντίθεση με την εξωτερική συνδεσμολογία, [...]

Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης2022-09-10T00:41:51+03:00