Σημασιολογική ανάδειξη συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς

 

Σύντομη περιγραφή

Η διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί μια αδιαμφισβήτητα σημαντική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου τα Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς διεξάγουν μια σειρά διαδικασιών μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση κατέχουν αυτές της διάγνωσης της φθοράς, συντήρησης και αποκατάστασης των πολιτιστικών αντικειμένων και μνημείων. Το έργο PROSAIC προτείνει τη δημιουργία ενός ευφυούς συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών συντήρησης και αποκατάστασης και την προβολή αυτών προς το κοινό.

Φορείς

No items found

Μελέτες

No items found