ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- [Τ6ΥΒΠ-00478]

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο και στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη υδραυλικών κυλίνδρων υψηλής πίεσης από σύνθετο υλικό με ανθρακονήματα (CCF) και η εμπορική τους διάθεση σε ευρύ φάσμα τεχνολογικών και βιομηχανικών εφαρμογών. Καθώς, οι κύλινδροι που χρησιμοποιούνται σε έμβολα υψηλής πίεσης απαιτούν αντοχή σε μεγάλες φορτίσεις, παραδοσιακά χρησιμοποιείται χάλυβας υψηλής αντοχής. Όμως, η χρήση του δεν είναι κατάλληλη για ελαφριές κατασκευές. Η ελαχιστοποίηση του βάρους των εμβόλων, επιτυγχάνεται με τη χρήση ακριβότερων μεταλλικών κραμάτων, βασισμένα σε αλουμίνιο, τιτάνιο και μαγνήσιο. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των σύνθετων υλικών, ως συνδυασμού δομικών ινών και μιας ρητίνης που σχηματίζει την περιτυλιγμένη δομή, ως κύριας πρώτης ύλης στην κατασκευή των υδραυλικών εμβόλων. Τα προϊόντα από πολυσυνθετικά υλικά λόγω των πολύ καλών μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, έχουν δυναμική διείσδυση στη βιομηχανία, βέβαια η χρήση τους απαιτεί καινοτόμο σχεδιασμό, τρόπο κατασκευής και ένα σύνολο δοκιμών για την εξακρίβωση των πολύπλοκων μηχανικών ιδιοτήτων τους. Η μεθοδολογία του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη βέλτιστη αριθμητική μοντελοποίηση τμημάτων των υδραυλικών εμβόλων, με βασική τεχνική αυτή της μικρομηχανικής. Το δεύτερο στάδιο αφορά στη μοντελοποίηση ολόκληρου του κυλίνδρου και στην παραμετρική του διερεύνηση. Το τρίτο στάδιο αφορά στη διερεύνηση του τρόπου κατασκευής των προτεινόμενων κυλίνδρων στο εργοστάσιο. Τέλος, το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει μια σειρά από πειραματικές δοκιμές σε πρωτότυπους κυλίνδρους για να πιστοποιηθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα. Η διαδικασία αναλύσεων – παραγωγής – ελέγχων των κυλινδρικών εμβόλων θα είναι επαναληπτική μέχρι την τελική διαμόρφωση τους. Η μεθοδολογία θα υλοποιηθεί σε 4 ενότητες εργασίας. Στο Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν οι πειραματικές δοκιμές, ενώ στις επιχειρήσεις B&T Composites και MaxMetal θα γίνει η παραγωγή των κυλίνδρων και των μεταλλικών στομίων. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες. Αναμένεται ότι το καινοτόμο υδραυλικό έμβολο θα υπερέχει έναντι αντίστοιχων μεταλλικών σε αρκετές ιδιότητες, π.χ. βάρος, ο αυξημένος χρόνος ζωής σε κόπωση, η αυξημένη αντοχή σε διάβρωση, μείωση κόστους συντήρησης, ευκολία στη μεταφορά και εγκατάσταση, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των εταιριών Β&Τ Composites και MaxMetal, καθώς αποτελεί προϊόν που είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ευρέως σε εξαρτήματα σε γραμμές παραγωγής, σε μηχανές βαρέων κατασκευών (χωματουργικά μηχανήματα), σε ανυψωτικά μηχανήματα και ανελκυστήρες, σκάφη αναψυχής ή ακόμη και σε ρομποτικές και ιατρικές εφαρμογές Τα αποτελέσματα της έρευνας πέρα από την εμπορική τους αξιοποίηση θα δημοσιευτούν σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Μελέτες

No items found