Καθοδηγητική αναλυτική και προηγμένη διαχείριση του εργατικού δυναμικού για βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας- [Τ11ΕΡΑ4-00012]

 

Σύντομη περιγραφή

Όπως και πολλές άλλες βιομηχανίες, οι αποτυχίες στη λειτουργία ενός ηλιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα απροσδόκητες καταστροφές και απώλεια παραγωγής και εισοδήματος. Λόγω μη αναμενόμενων βλαβών, το 55% των εργασιών συντήρησης βασίζεται σε εργασίες απλά αποκατάστασης. Οι εργασίες που εμπίπτουν σε προγραμματισμένες συντηρήσεις, ονομαζόμενη και “προληπτική συντήρηση”, αντιστοιχούν στο 31%, ενώ η προβλεπτική συντήρηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 12%. Όλα αυτά τα συστήματα συντήρησης βασίζονται σε τρεις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που είναι περιγραφικές (τι συνέβη), διαγνωστικές (γιατί συνέβη) και προβλεπτικές (τι θα συμβεί). Ωστόσο, όλα αυτά βοηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Είναι προς το συμφέρον των ιδιοκτητών των σταθμών καθώς και των διαχειριστών τους να προχωρήσουν περαιτέρω σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στο να προσφέρονται κατάλληλες λύσεις και θα απαντά στο ερώτημα: Ποιες δράσεις πρέπει να αναληφθούν; Η καθοδηγητική ανάλυση παρέχει μια σειρά από προτεινόμενες ενέργειες βάσει προηγούμενων αποτελεσμάτων, όπου συνιστάται μια πορεία δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, η “καθοδηγητική συντήρηση” βοηθά στην προσθήκη της ικανότητας παροχής συμβουλών στο τεχνικό προσωπικό για το τι πρέπει να κάνει και πώς να επισκευάσει μια βλάβη αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Στο έργο αυτό, θα αναπτυχθεί, επικυρωθεί και αποδειχθεί σε λειτουργικό περιβάλλον μια σουίτα “λειτουργίας και συντήρησης” (O&M) που χρησιμοποιεί καθοδηγητική ανάλυση, προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης και κινητά εργαλεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού για ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Το εργαλείο καθοδηγητικής συντήρησης πρέπει να προβλέπει τα σφάλματα χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει επίσης να ανιχνεύει τα σφάλματα, να τα εντοπίζει και να παρέχει τις απαραίτητες συστάσεις στις τεχνικές ομάδες επί τόπου, βοηθώντας τους να λύσουν το πρόβλημα με τον πλέον κατάλληλο τρόπο και με βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Εάν είναι αναγκαίο, το εργαλείο θα αναθέτει τις απαιτούμενες εργασίες με αυτόματο τρόπο. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης εργατικού δυναμικού θα καθοδηγήσει τις τεχνικές ομάδες στο χώρο για να λύσει τα παρουσιαζόμενα προβλήματα με επιπλέον δυνατότητες οπτικοποίησης, καθώς και θα παρέχει δυνατότητα καθοδήγηση ομάδων σε διαφορετικές τοποθεσίες με απευθείας σύνδεση τους.

Μελέτες

No items found