Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων [ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΚΑ Ο.Ε.] [ΔΜΡ1-0013872]

 

Σύντομη περιγραφή

Η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων μινκ στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της ζωικής παραγωγής που συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική, αλλά και την εθνική οικονομία. Μέχρι σήμερα, η διασύνδεση της εκτροφής των μινκ με τα Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα υπήρξε περιορισμένου βαθμού και μάλλον περιστασιακή. O κύκλος εργασιών της Ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής γουνοφόρων μινκ φτάνει περίπου τα 110 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, οι τιμές πώλησης των Ελληνικών γουνοδερμάτων είναι κατώτερες από το διεθνή μέσο όρο. Η παρούσα ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ενδυνάμωση αυτού του δεσμού και στη διερεύνηση καινοτόμων πρακτικών που θα ενισχύσουν τον κλάδο της βιομηχανίας της γούνας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκτροφών μινκ με ταυτόχρονη ενίσχυση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της γούνας τους με τη συμπλήρωση της διατροφής των μινκ με Ιπποφαές. Η έρευνα που προτείνεται αναμένεται να ωφελήσει με οικονομικές συνέργειες κλίμακας δύο σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους: την εκτροφή γουνοφόρων ζώων και την παραγωγή Ιπποφαούς. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά στους τομείς αυτούς αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην Εθνική οικονομία.

Μελέτες

No items found