ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Ν.1733/87 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΩΡΙΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Οριστικοποίηση των Πολιτικών & των Εσωτερικών Διαδικασιών που σχετίζονται με τη Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΠΔΜ • Αποτύπωση βασικών διαδικασιών μεταφοράς Τεχνολογίας • Κατάρτιση Σχεδίου λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΠΔΜ

Μελέτες

No items found