ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝHΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΟ (TFC) ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο TRI-Max στοχεύει στην αποδοτικότερη μετατροπή σε ηλεκτρισμό απορριπτόμενης θερμότητας από θερμικές διεργασίες, με έμφαση στη βιομηχανία έντασης ενέργειας και στο βιοαέριο. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη θερμικής μηχανής που βασίζεται στον Τριγωνικό Κύκλο (TFC) ο οποίος είναι αποδοτικότερος του Οργανικού κύκλου Rankine (ORC) που είναι η κυριαρχούσα τεχνολογία.

Μελέτες

No items found