Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) με έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, παρέχοντας άκρως εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό και δημιουργώντας την κρίσιμη μάζα δομών και υποδομών για την άσκηση ανταγωνιστικού ερευνητικού έργου αιχμής σε περιφερειακό επίπεδο.

Μελέτες

No items found