ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

Σύντομη περιγραφή

Η πράξη στοχεύει στην απογραφή της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών για την οποία υπάρχει αποσπασματική πληροφορία κυρίως για τα ενδημικά είδη από επιστημονικές εργασίες συνοδευόμενη από την αξιοποίηση αυτής της γνώσης για την οικοτουριστική ανάπτυξη των Πρεσπών.

Φορείς

Μελέτες

No items found