ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ.

Μελέτες

No items found