ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία εργαστηρίου εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και μοντελοποίησης στον τομέα του Τουρισμού. Οι στόχοι της  προτεινόμενης υποδομής είναι οι εξής: – Η ανάδειξη μέσω εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας των εξωτερικών κι εσωτερικών τοποθεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος και της φυσικής ομορφιάς των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. – Η προσέλκυση επισκεπτών και η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας κατά την διάρκεια  επισκέψεων  σε σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. – Η συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά γραφεία κλπ.), καθώς και με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του πολιτιστικού και πολιτισμικού δυναμικού της περιοχής.

Μελέτες

No items found