Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Κατασκευών και Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων μέσω μη καταστρεπτικών ελέγχων, που θα πραγματοποιηθούν στον Κατασκευαστικό Τομέα (ΚΤ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που άπτονται με τον βέλτιστο σχεδιασμό μηχανολογικών συστημάτων, κατασκευών και μηχανών με έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενεργειακών μηχανών κατά τη λειτουργία τους, μέσω βέλτιστης μοντελοποίησης, μετρήσεων της ταλαντωτικής τους συμπεριφοράς και μη καταστροφικών ελέγχων, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Μελέτες

No items found