ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων σταθμών μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης (Δήμος Σερβίων) και την επίβλεψη της εγκατάστασης, της καλής λειτουργίας και της ένταξης των 3 νέων σταθμών ομαλά στο υπάρχον δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) της Περιφέρειας στην Κοζάνη. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί Μοντέλο Πρόγνωσης και Λογισμικό Παρουσίασης.

Μελέτες

No items found