Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Νοσηλείας Ασθενών

 

Σύντομη περιγραφή

Η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη νοσηλεία του είναι απαραίτητη για την αναγνώριση προτύπων ενδεικτικών κινδύνων ή παθογενειών, των οποίων η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ικανή να οδηγήσει σε μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας και κατ’ επέκταση, στην ελάττωση της διάρκειας και κόστους νοσηλείας. Προτείνεται η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της κλινήρους νοσηλείας. Το προτεινόμενο σύστημα θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό για παρέμβαση στις κλίνες των ασθενών που είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν κάποιο από το προαναφερθέντα προβλήματα. Τα νοσοκομειακά κρεβάτια μετατρέπονται πια σε ευφυείς σταθμούς φροντίδας των ασθενών. Το εισαχθέν σύστημα αποτελείται από ένα προσαρμοσμένο κάλυμμα στρώματος στο οποίο ενσωματώνονται δεκάδες μικρο-αισθητήρες. Στόχος του είναι να μετρά τις επιφανειακές πιέσεις όπως αυτές προκύπτουν από τη θέση του σώματος του ασθενούς και να συμπεραίνει φυσιολογικούς παραμέτρους, όπως καρδιακός και ο αναπνευστικός ρυθμός και η θέση του ασθενούς. Μια οθόνη αφής προσαρμοζόμενη στην κλίνη θα απεικονίζει τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα με χρήση κατάλληλων ιατρικών κανόνων και ευφυών αλγορίθμων επεξεργάζεται την πληροφορία κατάλληλα, ανιχνεύοντας σε πρώιμο στάδιο παθολογικές καταστάσεις και περιοχές του σώματος που βρίσκονται σε παρατεταμένη πίεση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε έλκη από κατάκλιση. Κατάλληλο λογισμικό μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος για τον χρήστη θα παρέχει οπτικοποιημένη την πληροφορία σε οθόνη πλησίον της κλίνης, ενώ δεδομένα και ειδοποιήσεις έγκαιρης προειδοποίησης θα αποστέλλονται και ασύρματα σε σταθμούς βάσης και φορητές συσκευές, επιτρέποντάς στους κλινικούς ιατρούς να προσδιορίζουν πιο γρήγορα εάν οι ασθενείς βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας με την αναβάθμιση της κοινής νοσηλευτικής κλίνης σε ευφυή σταθμό συνεχούς παρακολούθησης της συμπεριφοράς του κλινήρους ασθενούς.

Μελέτες

No items found