Επέκταση/αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο της Γεωργίας Ακριβείας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού / επιστημονικού εξοπλισμού για νέες ερευνητικές υποδομές καθώς και για την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών έρευνας για την υποστήριξη / ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Κέντρου Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης και Μεγάλης Κλίμακας του Τμήματος Μηχανολόγων Mηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που άπτονται των τεχνολογιών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και της αγροδιατροφής, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο της Πανεπιστημιούπολης του ΠΔΜ στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Κοζάνης, ο υφιστάμενος εξοπλισμός καθώς και ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα μεταφερθούν στα νέα ιδιόκτητα κτίρια και χώρους στη νέα Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ.

Μελέτες

No items found